Priser

Privatkunder

Framkörningsavgift:625kr.
Bortforslingsavgift: 625 kr.
Arbete: 750kr/timmen.
Minsta debiterbara tid är 2 timmar.

Priserna är inkl moms.


Vi har även rotavdrag om så önskas.